Menu
Poradnik konsumenta
Obowiązki sprzedawcy
Wada towaru
Zakup na odległość
Wzór dokumentu
Gwarancja
Rękojmia
Federacja Konsumentów
Przepisy konsumenckie

ciekawe strony

Porady prawne

Polecamy prawników specjalizujących się w prawie gospodarczym:
Adwokat
Kancelaria AdwokackaSprzedaż konsumencka

  Realizując dyrektywę Unii Europejskie (nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. o wprowadzeniu jednakowych przepisów konsumenckich we wszystkich krajach członkowskich), Polska zmieniła przepisy chroniące konsumentów.
Nowa ustawa obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.
Przepisy ustawy odnoszą się do sprzedaży konsumenckiej, czyli dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa, osobie fizycznej, która nabywa produkt w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.
Towarem w tym przypadku może być samochód, telewizor czy nawet kostka masła. Ustawa precyzyjnie określa sytuacje w których jej przepisy mogą mieć zastosowanie:

 • Stronami sprzedaży konsumenckiej są:
  • przedsiębiorca lub sprzedawca
  • konsument, czyli osoba fizyczna, która zawiera ta umowę w calach nie związanych z działalnością gospodarcza lub zawodową.
 • Sprzedaż konsumencka nie obejmuje:
  • takich mediów jak: energia elektryczna, gaz i woda, chyba że są sprzedawane w ograniczonym zakresie
  • zakupów w trybie sprzedaży egzekucyjnej, w postępowaniu upadłościowym lub podobnym postępowaniu sadowym.
 • Przedmiotem sprzedaży konsumenckiej mogą być tylko rzeczy ruchome. Czyli zakup mieszkanie nie podlega przepisom tej ustawy.
 • Sprzedażą konsumencką jest również, zakup poza lokalem przedsiębiorstwa:
  • zakup z katalogu wysyłkowego
  • zakup przez Internet
  • zakup u akwizytora
 • Przepisom ustawy o sprzedaży konsumenckiej podlegają też zakupy w komisie i zakupy wyrobu wykonanego na podstawie umowy o dzieło, np. kupno mebla wykonanego w zakładzie usługowym.

  Jak widać konsument może w szerokim zakresie korzystać z ochrony prawnej jaką zapewnia mu ta ustawa, warto więc zapoznać się z przyznanymi uprawnieniami, by móc skutecznie egzekwować swoje prawa.

Istotne zmiany w nowej ustawie z 2014r. w stosunku do przepisów z 1 stycznia 2003 r. to lepsza ochrona praw klienta.

 • Wydłużony został okres w którym mamy prawo zwrócić bez podania przyczyny towar zakupiony poza lokalem sprzedawcy z 10 dni do 14 dni. W przypadku gdy sprzedawca nie poinformuje nas o tym prawie okres ten wydłuża się nawet do 1 roku.
 • Konsument ma większe prawa w przypadku korzystania z rękojmi, może wybrać jeden z czterech sposobów załatwienia reklamacji:
  • Naprawy wady
  • wymiany towaru na nowy
  • obniżenia ceny
  • zwrotu pieniędzy gdy wada jest istotna
  Jeśli sprzedawca pierwszy raz nie zgodzi się na nasz wybór i podejmie próbę naprawy, która to okaże się nieskuteczna lub ponownie wada się powtórzy, klient ma prawo domagać się obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.
 • W przypadku rezygnacji z zakupu, konsumentowi przysługuje również zwrot kosztów wysyłki według najniższego cennika oferowanego przez tego sprzedawcę.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo zwrotu gotówki dopiero po otrzymaniu towaru lub przekazaniu potwierdzenia jego nadania.
 • Na sprzedawcę został nałożony obowiązek czytelnego informowania kupujących o całkowitym koszcie zakupu. Nie może on tez pobierać wyższych dodatkowych kosztów za zakup karta kredytową niż sam je ponosi.biuro obsługi klienta

 

Wyszukiwarka porad prawnych


 
Copyright: © www.sprzedaz.konsumencka.edu.pl · kopiowanie bez zgody autorów zabronione · Zastrzeżenia prawne