Menu
Poradnik konsumenta
Obowiązki sprzedawcy
Niezgodność towaru z umową
Zakup na odległość
Wzór dokumentu
Gwarancja
Federacja Konsumentów
Przepisy o sprzedaży konsumenckiej

ciekawe strony

Porady prawne
Polecamy prawników specjalizujących się w prawie gospodarczym:
Kancelaria Adwokacka


Gwarancja

   Gwarancja jest oświadczeniem gwaranta udzielonym kupującemu w formie pisemnej lub w reklamie. Określa uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta w przypadku wystąpienia niezgodności towaru z właściwościami określonymi w gwarancji.
Nowością w ustawie jest traktowanie obietnic w reklamie na równi z tymi zapisanymi w gwarancji. Oznacza to, że nawet jeśli w dokumencie nie będzie zapisu gwarantującego pewne właściwości lub uprawnienia jakie były składane w publicznej reklamy, to i tak klient może domagać się ich realizacji. Przykładem takiej obietnicy może być dodatkowa gwarancja na wybrane elementy oferowanego urządzenia.
Dokument gwarancyjny musi spełniać pewne wymogi:

  • Gwarancja musi być przyznana klientowi bez osobnej opłaty.
  • W gwarancji musi być określony sprzedawca, producent i jego przedstawiciel na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Musi być określona osoba uprawniona do przyjmowania gwarancji lub podana lista zakładów serwisowych.
  • Gwarancja musi precyzować terytorialny zasięg ochrony, okres gwarancji i inne dane potrzebne do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.
  • W dokumencie musi być zapis, że gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

  Obowiązkiem sprzedawcy jest wydanie klientowi dokumentu gwarancyjnego, oraz sprawdzenia zgodności oznaczeń, stanu plomb i innych zabezpieczeń. Jednak niedopełnienie tych wymogów nie może pozbawić klienta uprawnień z tytułu gwarancji.


gwarancja

 

Wyszukiwarka porad prawnych
 
Copyright: © www.sprzedaz.konsumencka.edu.pl · kopiowanie bez zgody autorów zabronione · Zastrzeżenia prawne